Op stap in Het Groene Woud

Een meerdaagse wandeling door Nationaal Landschap Het Groene Woud

Kartuizerweg De Dommel Liempde Kerkakkers Dommelbeemden Poosplaats het Hoefje Duits Lijntje Lussendreef Geelders Bosccheweg en Groene Poort Dommel bij de Schoonberg Meanders bij Oude Hooibrug Hogert Poel Geelders Dommeldal Hezelaarse akker Vleesbroek Natuurbrug Velder Heerenbeek

Welkom in Het Groene Woud

De Stichting Het Groene Woud in uitvoering heet u van harte welkom in het Nationaal Landschap dat u voor uw wandelingen hebt uitgekozen. Deze met zorg samengestelde wandelroute vormt slechts een van de vele activiteiten die deze organisatie in Midden-Brabant probeert op te zetten. Naast de vele andere instellingen die in dit gebied actief zijn, wil de stichting Het Groene Woud in uitvoering een uitvoeringsorgaan vormen voor ideeën die er onder de gehele bevolking van het doelgebied leven. Op het gebied van cultuurhistorie, natuur, aardkunde, recreatie en verbrede landbouw zetten wij ons in om ideeën tot concrete voorstellen om te vormen en deze laatste uiteindelijk in gerealiseerde projecten te presenteren.

In de stichting zitten natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten, natuurwerkgroepen, heemkundigen en andere vertegenwoordigers van belangengroepen die onze doelen ondersteunen. Daarnaast is er voor iedereen plaats die op een innovatieve en creatieve manier zijn of haar steentje aan de ontwikkeling van dit bijzondere gebied wil bijdragen.

Deze wandelroutes zijn door de provincie Noord-Brabant aangeboden aan de voorzitter van de woudwerkgroep Ger van den Oetelaar ter gelegenheid van de aan hem toegekende Frank Houben Duurzaamheidsprijs 2005. Deze prijs is ingesteld door Telos, het Brabants Centrum voor duurzaamheidsvraagstukken.

Wij wensen u veel plezier bij uw wandelingen.

Piet de Jongh, Kees Margry en Ger van den Oetelaar